O klimatyzacji

Klimatyzacja w XX wieku

Nowoczesna historia klimatyzacji wiąże się z nazwiskiem Willisa Havilanda Carriera, Amerykanina, który w Nowym Jorku w 1902 roku stworzył pierwszą elektryczną jednostkę klimatyzacyjną. Carrier miał wtedy tylko 25 lat. Urządzenie kontrolowało nie tylko temperaturę, ale i wilgotność (początkowo było zaprojektowane do szklarni, by wspierać rozwój roślin). 20 lat później Carrier wykonał na bazie tego patentu [...]

Czytaj więcej

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

Podstawowy cel klimatyzacji to kontrola temperatury oraz wymiana powietrza. Urządzenie klimatyzacyjne wykonuje przy tym wiele procesów: od oziębiania po nawilżanie powietrza. Potrafi wreszcie odfiltrować z powietrza alergeny takie jak pyłki, roztocza, kurz. Sprzęt klimatyzacyjny sam w sobie nie jest szkodliwy. Dopiero źle używany może prowadzić do problemów. Nieregularnie serwisowana czy eksploatowana klimatyzacja może mieć negatywny [...]

Czytaj więcej

Oznaczenia na klimatyzatorze

Choć skróty na urządzeniach mogą się wydawać czarną magią, ułatwiają porównywanie klimatyzatorów. COP – jest to współczynnik energetycznej efektywności cieplnej. Rolą klimatyzatora jest nie tylko pobieranie energii, ale odpowiednie, ekologiczne i oszczędne wykorzystywanie. EER – to przeciwieństwo COP. Jako współczynnik energetycznej efektywności mówi nam, w jakim stopniu klimatyzator może chłodzić Twoje mieszkanie. Im wyższe współczynniki, [...]

Czytaj więcej

Wybierz klimatyzator

Do wyboru mocy klimatyzatora trzeba przeprowadzić skomplikowany rachunek fizyczny. Trzeba uwzględnić: przenikalność cieplną okien oraz ścian, nasłonecznienie, ciepło pochodzące od rozgrzanych serwerów, maszyn, pracowników, zwierząt, rodzaj pomieszczenia (miejsce pracy, hala, serwerownia, małe mieszkanie, dom), itd. W ten sposób określamy, m.in. długość linii freonowej oraz model klimatyzatora potrzebnego do danych warunków. W grę wchodzą tutaj dawne [...]

Czytaj więcej
  • Facebook