O klimatyzacji

Klimatyzacja w XX wieku

Nowoczesna historia klimatyzacji wiąże się z nazwiskiem Willisa Havilanda Carriera, Amerykanina, który w Nowym Jorku w 1902 roku stworzył pierwszą elektryczną jednostkę klimatyzacyjną. Carrier … Czytaj więcej...

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

Podstawowy cel klimatyzacji to kontrola temperatury oraz wymiana powietrza. Urządzenie klimatyzacyjne wykonuje przy tym wiele procesów: od oziębiania po nawilżanie powietrza. Potrafi wreszcie odfiltrować … Czytaj więcej...

Oznaczenia na klimatyzatorze

Choć skróty na urządzeniach mogą się wydawać czarną magią, ułatwiają porównywanie klimatyzatorów. COP – jest to współczynnik energetycznej efektywności cieplnej. Rolą klimatyzatora … Czytaj więcej...

Wybierz klimatyzator

Do wyboru mocy klimatyzatora trzeba przeprowadzić skomplikowany rachunek fizyczny. Trzeba uwzględnić: przenikalność cieplną okien oraz ścian, nasłonecznienie, ciepło pochodzące od rozgrzanych serwerów, maszyn, … Czytaj więcej...