Oznaczenia na klimatyzatorze

Choć skróty na urządzeniach mogą się wydawać czarną magią, ułatwiają porównywanie klimatyzatorów.

  • COP – jest to współczynnik energetycznej efektywności cieplnej. Rolą klimatyzatora jest nie tylko pobieranie energii, ale odpowiednie, ekologiczne i oszczędne wykorzystywanie.
  • EER – to przeciwieństwo COP. Jako współczynnik energetycznej efektywności mówi nam, w jakim stopniu klimatyzator może chłodzić Twoje mieszkanie.

Im wyższe współczynniki, tym wyższe zdolności klimatyzatorów w danym zakresie.

Podane czynniki wpływają na kategoryzację danego klimatyzatora. Klimatyzator może należeć do klasy od A do G. Są to dawne współczynniki, które były wykorzystywane przed wejściem Dyrektywy 2009/125/WE (ustalającej wymagania dla klimatyzatorów, które mają stać się dzięki temu bardziej ekologiczne i realizującej tzw. Protokół z Kioto).

Obecnie wykorzystuje się sezonowy wskaźnik energetycznej efektywności cieplnej (SCOP) oraz sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (SEER). Kraje UE zostały podzielone na trzy strefy klimatyczne (zimną, umiarkowaną oraz ciepłą) i podane wyżej współczynniki lepiej oddają charakterystykę klimatyzatora w warunkach panujących w danym kraju.

Jeśli nie wiesz, jak dobrać przenośny klimatyzator, skontaktuj się z Coolsystem. Najlepiej na tym wyjdziesz Ty i powietrze wokół Ciebie. Montujemy m.in. klimatyzację i wentylację w Poznaniu. Bezpłatnie sprawdzimy, które urządzenie pasuje do Twojego mieszkania.

Komentarze zostały zablokowane.